Wibergs Elektriska i Skog AB är ett familjeföretag som grundades 1972.

 

Elektriska installationer och reparationer:

 

  • offentlig förvaltning
  • skolor
  • kontors- & affärslokaler
  • bostäder
  • hushållsel
  • jordbruk

 

 

 

Vi är anslutna till elektriska installatörsorganisationen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trasslat till sig?      

  Lugn, vi hjälper dig!

 

 

 

 

Wibergs Elektriska i Skog AB

Peter Wiberg

Herrskogsallén 20

872 97 Herrskog

 

070-265 12 36

0613-31 228

info@wibergsel.se